×
ورود / ثبت نام پیام ها سفارش ها


درباره من اخبار مقالات تماس با من

کنسانتره گاو خشک

مهردانه

مهردانه ناب پارسه

معرفی محصول

گاوهای دوره خشکی به دو دسته تقسیم می شوند:

1. دوره خشکی اول که که شامل 40 روز اول می باشد. از روز 210 تا روز 250 آبستنی (7 ماهگی الی 8 ماه و 10 روزگی)

2. دوره انتقالی که که شامل 20 روز آخر می باشد. از روز 250 تا روز 270 آبستنی (8 ماه و 10 روزگی الی 9 ماهگی)

هدف از دوره خشکی استراحت اندام های حیاتی گاو می باشد. در این دوره بافت های ترشحی شیر و همچنین دستگاه گوارشی که در مواجهه با مقادیر بالای کنسانتره در دوران شیرواری بوده اند ترمیم می یابند. مدیریت مناسب گاوهای دوره خشکی کلید موفقیت در راندمان تولید شیر و شیرواری آینده گاوی می باشد. لذا توصیه می شود گاوهای دوره خشکی از توجه خاصی برخوردار شوند. همچنین توصیه می شود در این دوره موارد زیر انجام شود:

1. اصلاح سم

2. درمان انگلی

3. درمان ورم پستان های دوره شیرواری


انرژی متابولیسمی
انرژی شیرواری
پروتئین
کلسیم
فسفر
ME
%DM
NEL
%DM
Cp
%DM
Ca
%DM
P
%DM
2/6
1/65 - 1/6
19/5
1/1
0/5

سایر محصولات این تولیدکننده

ارسال پیام به تولیدکننده

ارسال پیام