×
ورود / ثبت نام پیام ها سفارش ها


درباره من اخبار مقالات تماس با من

کنسانتره تلیسه پرورشی

مهردانه

مهردانه ناب پارسه

معرفی محصول

سالانه 25-20 درصد گاوهای شیری در گله حذف می شود. لذا برای حفظ گله موجود و افزایش آن پرورش تلیسه ها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. تلیسه ها بایستی در سن 15-12 ماهگی تلقیح شوند تا بتوانند قبل از 24 ماه به زایمان برسند.

از اینرو بی توجهی به پرورش تلیسه ها در طولانی مدت زیان اقتصادی بالایی به گله وارد می کند.


انرژی متابولی MEانرژی خالص نگهداری NEm
انرژی خالص رشد NEg
پروتئین
کلسیم
فسفر
رطوبت
(Mcal/kg)


Cp
%DM
Ca
%DM
P
%DM

2/85
1/75
1/15
18/5
1/1 - 1
0/6 - 0/5
حداکثر


سایر محصولات این تولیدکننده

ارسال پیام به تولیدکننده

ارسال پیام