×
ورود / ثبت نام پیام ها سفارش ها


درباره من اخبار مقالات تماس با من

کنسانتره بز و گوسفند خشک و انتظار زایمان

مهردانه

مهردانه ناب پارسه

معرفی محصول

بزها و گوسفندها همانند گاوهای شیرده نیاز به یک دوره خشکی دارند. دوره خشکی شامل دو دوره می باشد:

1. 30 روز اول دوره خشکی (3 تا 4 ماهگی)

2. 30 روز دوم دوره خشکی (4 تا 5 ماهگی)

که در هر دوره اصول تغذیه خاصی توصیه می شود. باید به این نکته توجه کرد که 60 درصد رشد جنین در این دوره اتفاق می افتد. در دوره خشکی بافت پستانی ترمیم و بازسازی شده و همچنین دستگاه گوارش حیوان دچار تغییراتی می گردد.


دوره
DM
Cp
ME
NDF
FAT
Ca
P

%DM
Mcal/kg
%DM
%DM
%DM
%DM
خشکی
91 - 90
15 - 13
2/8 - 2/7
24 - 22
3
0/9 - 0/8
0/6 - 0/5
انتظار زایمان
91 - 90
16 - 14
2/9 - 2/8
20 - 18
4 - 3
0/5 - 0/4
0/6 - 0/4

سایر محصولات این تولیدکننده

ارسال پیام به تولیدکننده

ارسال پیام